Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego przewiduje się na dzień 5.10.2009 o godzinie 16:00
w siedzibie ŻCOP w Żorach na Os. Sikorskiego 52. Wszelkie zmiany podawane będą na stronie UTW w sekcji Aktualności.

Żory, 15 sierpień 2009


   Od czerwca 2009 roku UTW przeobraził się w Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach. Patronat nad Uniwersytetem objął Wydział Oświaty i Kultury przy U.M w Żorach.
Zajęcia na Uniwersytecie odbywały się z lektoratu języka angielskiego i niemieckiego oraz warsztaty
i wykłady z literatury, malarstwa, bioenergoterapi, obrzędowości, małej turystyki, obsługi komputera,
Tai-Chi.
   Od pażdziernika Uniwersytet uruchomi nowe zajęcia np. prawo, dietetyka. Informacje o nich będą podawane na stronie UTW w sekcji Program. . Ponieważ Uniwersytet jest w fazie organizacji prosimy wszystkich zainteresowanych aby wypełniali DEKLARACJE i dostarczyli do siedziby Stowarzyszenia które mieści się w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach na Os. Sikorskiego 52
w Zespole Szkół. Kontakt tel. 032 435 51 11.

Żory, 15 sierpień 2009